שלט כניסה מפסיפס לבית בקיבוץ רגבים, מ.א. אלונה-מנשה

צילום: הגר דופלט וסיגל בן נון