מעונות יום תלת כיתתיים בבניה טרומית ברחובות

צילום: סיגל בן נון