בית קובי - עיצוב חדר הנצחה וקיר תורמים בגבעתיים

צילום: סיגל בן נון