בית תלת מפלסי למשפחה מורחבת בצלפון, מ.א. מטה יהודה

צילום: סיגל בן נון